Micapac® 1000 - för höga temperaturer

Micapac® 1000 - för höga temperaturer

Materialbeskrivning:

Micapac® 1000 är ett planpackningsmaterial bestående till huvuddelen av mica (glimmer), typ flogopit med icke fibrös lamellstruktur bunden med en liten mängd silikonelastomer.

Mica är ett mineral med unika termiska och kemiska egenskaper, som gör det mycket lämpligt för krävande planpackningsapplikationer. Eftersom andelen elastomer är mycket låg lämpar sig Micapac® 1000 väl för aggressiva syror vid hög temperatur. Micapac® 1000 har dessutom god elektrisk och termisk isolerande förmåga.

Användningsområde:

Micapac® 1000 rekommenderas för flänsförband i höga temperaturer ex.vis i avgasledningar för förbränningsmotorer, gasturbiner, gas- och oljebrännare, värmeväxlare etc.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data

Dokument