Multiflon® - armerad PTFE

Multiflon® - armerad PTFE

Materialbeskrivning:

Multiflon® är produktnamn för Densiq sortiment av PTFE-plattor, med eller utan armering. Gemensamt för alla varianterna är att de tillverkas enl. den s.k. knivskärningsmetoden, d.v.s. fanérsvarvning av ett sintrat formpressat cylindriskt råämne av PTFE. Denna process efterföljs av en värmebehandling i press för att de färdiga arken skall uppnå full planhet. För att minska kall- och varmflytning, som är den största nackdelen med ofylld PTFE, samt för att öka den mekaniska stabiliteten är det nödvändigt att tillsätta någon form av fyllmedel (armering).

Multiflon® Black har kol- och grafitarmering medan Multiflon® Blue har glasfiberarmering. Multiflon® White är helt utan armering och rekommenderas i första hand som lågfriktionsmaterial och ej som planpackning p.g.a. dess kallflytningsegenskaper.

Användningsområde:

Flänsar, lock, luckor och delningsplan. Lämplig för ett brett spektrum av medier, t.ex. syror, lutar, lösningsmedel, m.m. Multiflon® är av Densiq AB inregistrerat varumärke.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data