Multiprofile® - kamprofilpackningar

Multiprofile® - kamprofilpackningar

Multiprofile® kamprofilpackningar med mjukt tätningsskikt har utmärkt flexibilitet och god återfjädring, vilket gör dem mycket lämpliga för användning i flänsförband med stora termiska och dynamiska påfrestningar vid höga tryck och temperaturer.

Multiprofile® tätar mycket bra vid såväl låga som höga yttryck och har dessutom extremt låg sättning i värme. Den mjuka tätningsytan gör att Multiprofile® tätar vid låga yttryck medan metallkärnans kamprofilerade geometri bidrar till packningens förmåga att bära stora laster och därigenom täta även vid mycket höga yttryck. Den mjuka ytbeläggningen tränger ner i kärnans räfflor vid kompression i flänsförbandet, vilket gör packningen mycket utblåsningssäker.

Multiprofile® kan även förses med mellanväggsbommar för värmeväxlarpackningar.

Materialbeskrivning:

Multiprofile® kamprofilpackningar består av en solid metallkärna försedd med V-formade räfflor där tätningsytorna belagts med ett mjukt tätningsskikt, vanligtvis expanderad grafit eller expanderad PTFE (ePTFE) beroende på applikation, media, tryck och temperatur.

Användningsområde:

Multiprofile® kamprofilpackningar är speciellt lämpade för t.ex. ventilbröst, pumpgavelflänsar, flänsar i värmeväxlare och andra tryckkärl med stora termiska och dynamiska påfrestningar. Kan med fördel ersätta såväl mantlade metallpackningar som spirallindade packningar i ex.vis värmeväxlarapplikationer.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor:Ra 3,2 – 12,5 μm

Tekniska Data

Dokument