Packningskratsar och utdragare

Packningskratsar och utdragare

Packningskratsar med spets:

Densiq egentillverkade packningskratsar består av en specialtillverkad wire, som i ena änden försetts med ett påpressat kraftigt T-handtag och i andra en påpressade icke utbytbar skruvspets.

För packningar som sitter mycket hårt har verktygen ett fast anhåll och 3-6 rörliga anhåll för kofot/bändverktyg. Anhållen förkortar arbetstiden avsevärt vid svårplundrade boxar och risken för olycksfall och personskador minimeras då packningen inte behöver ryckas ut med handkraft.

Med hjälp av anhåll och kofot går all kraft vinkelrätt mot packningen och den lyfts enkelt rakt ut ur boxen. Ingen kraft förloras genom att kratsen dras över boxhuskanten eller snedbelastas. Samtliga kratsar av denna typ har fast monterade spetsar och kort stel längd för största möjliga flexibilitet.

Förlägnare för packningskratsar:

Tillbehör som kan gängas på samtliga kratsar med fast spets, underlättar arbetet och förkortar arbetstiden betydligt om packningarna sitter trångt och svåråtkomligt.

Flera förlängare kan sammanfogas och man kan arbeta upp till 1,8 m från packboxen, vilket innebär att man avsevärt ökar säkerhetsavståndet om inte utrustningen är färdigdränerad eller fortfarande står under visst tryck.

Spärrvätskeringsutdragare:

Böjliga spärrvätskeringutdragare finns med M5 och M6 gänga och har påskjutbara anhåll som kan användas för fastkilade spärrvätskeringar. Två stycken utdrager skruvas in diametralt i spärrvätskeringens befintliga gängor. Därefter skruvas handtaget av, varefter lämpligt antal anhåll träs på. Handtaget återmonteras och spärrvätskeringen dras ut med hjälp av kofot.

Handtagets stålögla kan även användas för att spela ut spärrväskeringen med hjälp av ett lyftblock.

Smidd packningskrats:

Smidd och härdad packningskrats av starkt specialstål är ett bra komplement till de böjliga kratsarna när packningarna blivit hårda.

 

 

Tekniska Data