Garlock radialtätning - P/S-Lip®

Garlock radialtätning - P/S-Lip®

Materialbeskrivning:

P/S Lip® består av en lös tätningsläpp av Gylon® omstrukturerad PTFE, som tillsammans med en backup-tätning av Viton® kläms fast axiellt i huset med hjälp av en hållarring. Ger kompakt inbyggnad och många variationsmöjligheter.

Används i applikationer där man av inbyggnadstekniska och/eller utrymmesskäl inte kan använda P/S Seal®.

Användningsområde:

Användes i de fall där fler läppar krävs p.g.a. höga tryck, stort vakuum eller slitande media. Övriga egenskaper är samma som för P/S Seal®.

P/S Seal® kan användas för såväl vätskor som gaser och kan med fördel ersätta mekaniska tätningar och konventionella boxpackningar som axeltätning. P.g.a. sin kompakta inbyggnad är P/S Seal® ett mycket ekonomiskt fördelaktigt alternativ som ersättning till dessa typer.

Exempel på vanliga applikationer är centrifugalpumpar, kugghjulspumpar, separatorer, blåsmaskiner, rotationskompressorer, omrörare och axelgenomföringar inom företrädesvis kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Tekniska Data

Dokument