Garlock radialtätning - P/S-Seal®

Garlock radialtätning - P/S-Seal®

Tätningsläppen är mycket elastisk och flexibel och har mycket låg friktion mot axeln. P/S Seal® har dessutom mycket goda torrkörningsegenskaper.  För livs- och läkemedelsapplikationer levereras P/S-Seal® med en specialläpp av vit Gylon®-W, som uppfyller kraven enl. FDA.

P/S Seal® är p.g.a sin materialuppbyggnad resistent mot de flesta kemikalier. Tätningen är dessutom aseptisk d.v.s. kan användas i sterila miljöer.

Materialbeskrivning:

Specialtätningar för höga tryck, höga periferihastigheter och aggressiva miljöer. P/S Seal® består av en termoelastisk tätningsläpp av Gylon® omstrukturerad PTFE, som tillsammans med en backup-tätning av Viton® kapslats in i ett hölje av syrafast rostfritt stål 1.4571

Användningsområde:

P/S Seal® kan användas för såväl vätskor som gaser och kan med fördel ersätta mekaniska tätningar och konventionella boxpackningar som axeltätning. P.g.a. sin kompakta inbyggnad är P/S Seal® ett mycket ekonomiskt fördelaktigt alternativ som ersättning till dessa typer.

Exempel på vanliga applikationer är centrifugalpumpar, kugghjulspumpar, separatorer, blåsmaskiner, rotationskompressorer, omrörare och axelgenomföringar inom företrädesvis kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Tekniska Data

Dokument