Ring Joints - solida metalltätningar

Ring Joints - solida metalltätningar

Ring Joints tätar genom att tätningen deformeras plastiskt in i spårets ojämnheter. Eftersom spårets tryckbärande yta är relativt liten, blir yttrycket mycket högt, vilket i sin tur medför att mycket höga interna tryck kan avtätas. Eftersom tätningarna är tillverkade av solid metall är dess återfjädring mycket liten, vilket betyder att det ställs stora krav på att skruvförbandet har rätt förspänning.

Materialbeskrivning:

Solida metalltätningar för montering i flänsar med spår enl. API 6B och ASME B16.5. Standardtypen av Ring Joints enl. ASME B16.20 är typ R och tillverkas i två varianter passande ovanstående flänsar, antingen i ovalt eller oktagonalt utförande. Ovala Ring Joints passar både i spår med flat resp. rund botten medan oktagonala Ring Joints endast passar i spår med flat botten. R-nummermärkningen på ringens ytterkant identifierar dimension och tryckklass. Se tabell i produktblad.

Användningsområde:

Denna typ av metallpackning utvecklades ursprungligen för applikationer med höga tryck och temperaturer inom petroleumindustrin där kraven på optimal täthet var höga. Numera användes Ring Joints även i annan utrustning såsom rörledningar, ventilbröst och värmeväxlare.

Tekniska Data

Dokument