Silpackningar

Silpackningar

Materialbeskrivning:

Silpackningar består av två planpackningar av antingen gummibunden fiber- eller armerad PTFE-platta, som tillsammans med en rondell av finmaskig syrafast sträckmetall alternativt finmaskigt syrafast nät laminerats till en enhet.

Packningens grundmaterial väljs med hänsyn tagen till tryck, temperatur och media i rörsystemet. Som standard levereras silpackningar i kvalitet Dixo 4000 eller Multiflon Blue. Vid speciella applikationer kan även silpackningar tillverkade av andra mjuka planpackningsmaterial levereras.

Silpackningar levereras i två standardutföranden, antingen med eller utan indikeringshandtag. Indikeringshandtagen visar att flänsförbandet är försett med en silpackning och kan med fördel förses med en märklapp där installationsdatum angivits för att undvika att packningen blir ”bortglömd” efter igångkörningen.

Användningsområde:

Silpackningar används i första hand i samband med uppstart av anläggningar/ processer för att skydda känslig utrustning, t.ex. pumpar, ventiler, turbiner, mot skador från föroreningar typ aska, slagg, jord eller liknande partiklar som kan ha letat sig in i rörsystemen.

Silpackningarna monteras lämpligen på utrustningens sugsida för bästa skydd. Silpackningar är inte lämpliga för permanent montering i flänsförband, eftersom en delvis igensatt eller helt blockerad silpackning kan äventyra hela rörsystemets funktion. Vi rekommenderar därför att silpackningen ersätts av en ny alt. en standardpackning utan sil när tryckfallet  över packningen överskrider 10% av det normala arbetstrycket i rörsystemet.

Tekniska Data

Dokument