Softseal MAx - Multiaxiellt expanderad PTFE

Softseal MAx - Multiaxiellt expanderad PTFE

Materialbeskrivning:

Softseal MAx är tillverkad av 100% ren multiaxiellt expanderad PTFE vilket ger mikroskopiska fibrer i alla riktningar. Detta ger Softseal MAx en hållfasthet i bägge led vilket innebär en dramatiskt förbättrad stabilitet och återfjädring samt minimerad flytning i både kallt som varmt tillstånd.

Egenskaper:

Softseal MAx tätar effektivt även skeva eller ojämna ytor i och med sin anpassningsförmåga och formbarhet. Den minimala sättningen minimerar risken för utblåsning.

Användningsområde:

Flänsar, lock, luckor, delningsplan av stål. Typiska applikationer är stålflänsar i rörsystem hanterande aggressiva media inom i första hand processindustrin.

Softseal MAx tål i princip alla gaser och vätskor utom smälta alkalimetaller och fluor.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data