Solida metallpackningar

Solida metallpackningar

Solida metallpackningar med mjuk ytbeläggning har likvärdiga egenskaper som kamprofilpackningar med motsvarande materialsammansättning, men klarar inte lika höga yttryck. Packningar utan mjuk ytbeläggning kräver dock höga yttryck för att ge optimal täthetsfunktion. Denna typ av packning har stor mekanisk stabilitet och är därför bättre lämpade för tätning av gängade förband.

Materialbeskrivning:

Solida metallpackningar används ofta i kombination med någon mjuk beläggning, såsom expanderad grafit (Grafex Crinkle- Tape) eller expanderad PTFE (ePTFE). De är ett enklare alternativ till kamprofilpackningar och har begränsat max. yttryck såväl som max. inv. tryck. Metallkärnan är vanligen av rostfritt stål SS 316 för bästa medieresistens. Ytbeläggning och metallkärna väljs efter media och temperatur.

I vissa applikationer kan solida packningar användas utan mjuk beläggning och då speciellt i applikationer med vridande åtdragningsrörelse. Vanligast inom detta segment är koppar- eller kolstålspackningar.

Användningsområde:

I större flänsförband, t.ex. värmeväxlare och ventilbröst, där krav på att packningen skall vara stabil och lätthanterlig eller då packningens dimensioner är större än tillgängliga arkmaterial. Solida packningar utan beläggning används vanligen i gängade förband typ pluggar och nipplar.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor:

Utan beläggning: Ra 1,6 – 3,2 μm.

Med mjuk beläggning: Ra 3,2 – 12,5 μm.

Tekniska Data