Specma 101 - kolfiber

Specma 101 - kolfiber

Materialbeskrivning:

Specma 101 är en diagonalflätad boxpackning uppbyggd kring en kärna av högren kolfiber som omflätats med ett antal lager kolfiber, vilka dubbelimpregnerats med en blandning av grafit och korrosionsinhibitor.

Packningen har mycket god värmeledningsförmåga, låg friktion och god mediaresistens. Dess speciella impregnering bidrar till ökad täthetsförmåga och längre livslängd. Vissa dimensioner har rektangulärt tvärsnitt vilket ger ett jämnare tryck mot axlar och spindlar samt förenklar injusteringen.

Användningsområde:

Specma 101 kan användas för pumpar, ventiler, omrörare hanterande nästan alla media som kall- och varmvatten, kemikalier, alkohol, lösningsmedel etc, dock ej flytande syre eller andra starkt oxiderande ämnen. Exempel på framgångsrika applikationer är hög- och lågtryckskikar, basningskärl och scrubberpumpar inom cellulosaindustrin.

Tekniska Data