Specmaflex® luckpackning - typ FSP 1

Specmaflex® luckpackning - typ FSP 1

Egenskaper:

Specmaflex® typ FSP 1 är konstruerade speciellt för att uppnå en effektiv tätning under de mest krävande driftsförhållanden. Packningens goda återfjädring erbjuder klara fördelar jämfört med konventionella packningsmaterial, t.ex. i luckor som utsätts för vibrationer eller där spänningar uppstår p.g.a. stora temperaturväxlingar.

Spiralpackningar är mycket lämpliga i förband med höga tryck och temperaturer där vanliga packningar tenderar att pressas ut. Vid mycket höga tryck rekommenderas att packningen försedd med ett mekaniskt kompressionsstopp, exempelvis en invändig stödring, för att eliminera risken för överkomprimering av packningen.

Materialbeskrivning:

Specmaflex® spiralpackningar typ FSP 1 består av rostfritt profilerat stålband AISI 316L, som spirallindas tillsammans med strimlor av expanderad grafit och punktsvetsas in- och utvändigt (se figur i produktblad – luckpackningar).

Användningsområde:

Specmaflex® är lämplig för man- och handhålsluckor i kärl hanterande praktiskt taget alla förekommande media upp till +650°C.

Flänsarnas rekommenderade ytfinhet: 3,2-6,4 μm Ra.

Tekniska Data