Specmaflex® - spirallindade planpackningar

Specmaflex® - spirallindade planpackningar

Specmaflex® kännetecknas av dess mycket goda tätningsegenskaper och goda återfjädring, vilket erbjuder klara fördelar jämfört med konventionella packningar, t.ex. i flänsförband som utsätts för vibrationer eller där spänningar uppstår p.g.a. stora temperaturväxlingar. Specmaflex® är dessutom utblåsningssäkra och kan med fördel användas som universalpackning inom process-, kärnkraft- och petrokemisk industri.

Materialbeskrivning:

Specmaflex® spiralpackningar består av ett tätningselement av profilerat stålband, som spirallindats med en remsa av mjuk fyllning och punktsvetsats in- och utvändigt.

Användningsområde:

Specmaflex® spiralpackningar är som standard tillverkade av rostfritt stål SS316L och försedda med fyllning av expanderad grafit och är lämpliga för praktiskt taget alla förekommande media upp till +650°C. Exempel på vanliga användningsområden är rörflänsar, ventilbröst, tryckkärl, manluckor etc. med höga tryck och temperaturer.

Rekommenderad ytjämnhet för flänsytor: Ra 3,2 – 6,4 μm.

Tekniska Data

Dokument