PUMPMEMBRAN

ONE-UP pumpmembran består av ett speciellt utvecklat PTFE-skikt, som är laminerat till en enhet med ett nylonarmerat stödmembran av gummi. Denna konstruktion ger membranet en avsevärt längre livslängd än konventionella PTFE-belagda membran. ONE-UP membranet kan användas för de vanligaste typer av medier, med undantag för smälta alkali-metaller och vissa fluorföreningar.

ONE-UP® PUMPMEMBRAN

Materialbeskrivning:

Pumpmembranet i luftdrivna membranpumpar utsätts för extrem mekanisk böjning i drift. Konventionella PTFE-belagda pumpmembran uppvisar i många fall otillfredsställande livslängd p.g.a. hårda driftsförhållanden.

ONE-UP® membranet består av ett speciellt utvecklat PTFE-skikt, som är laminerat till en enhet med ett nylonarmerat stödmembran av gummi. Denna konstruktion ger membranet en avsevärt längre livslängd än konventionella PTFE-belagda membran.  PTFE-skiktet är vänt mot processmediet. Stödmembranet kan levereras i tre kvaliteter: Neoprene (CR), EPDM och Viton®.

PTFE-skiktets förbättrade mekaniska egenskaper bl.a tack vare dess rubbade konstruktion, bidrar till den väsentligt förhöjda livslängden hos membranet. Det breda kemiska resistensområdet som

ONE-UP® membranet uppvisar, möjliggör installation i såväl fasta pumpar som portabla enheter med varierande pumpmedia. 

ONE-UP® membranets långa livslängd innebär fördelar, som avsevärt minskade underhållskostnader och därmed en kostnadseffektiv drift av pumpen. Dessutom gör ONE-UP® membranets konstruktion, i ett enda stycke, det mycket enkelt att installera.

 

 

MEKANISKA EGENSKAPER

Testresultatet* i diagrammet nedan påvisar tydligt de förbättrade mekaniska egenskaperna hos den speciellt utvecklade PTFE-materialet, som används i ONE-UP® membranet i jämförelse med konventionell PTFE**

Användningsområde:

ONE-UP® membranet kan användas för de vanligaste typerna av membranpumpar hanterande i princip alla typer av medier, med undantag för smälta alkali-metaller och vissa fluorföreningar. Exempel på vanliga pumpmedia är: syror, baser, suspenderingsmedel, latex, spillvatten, slam, extrakt, alkohol, lim, syror, starka och smutsiga lösningsmedel.

OBS! Endast för industriellt bruk. Får ej användas vid tillverkning, förädling eller förpackning av livsmedel, läkemedel, kosmetika eller medicinsk utrustning.

Tillgängliga modeller:
ONE-UP® Pumpmembran finns tillgängliga för följande tillverkares luftdrivna membran-pumpar: Depa, Versamatic, Almatec, Warren Rupp, Aro, Flotronics, Unitec, Wilden, Blagdon, Graco, Verder, Yamada.

Monteringsanvisningar:
Följ tillverkarens instruktion vid installering av ONE-UP® pumpmembran. Konstruk-tionen i ett stycke gör det mycket enklare att installera ONE-UP® än konventionella tvådelade PTFE-belagda pumpmembran.

Beställningsinformation:
ONE-UP® pumpmembran för luftmanövrer-ade membranpumpar, antal pumpmemb-ran, pumptillverkare, modell, storlek.

Antal modeller utökas kontinuerligt. ONE-UP® är av Garlock Sealing Technologies inregistrerat varumärke. Viton® är av DuPont Performance Elastomers inregistrerat varumärke.

Tekniska data:

Temperaturområde:  -10 °C till +100°C. Högre temperaturer mot förfrågan.

pH-område: 0-14

Max. tryck:  ONE-UP® Pumpmembran är konstruerat för att klara det maximala driftstrycket hos den pump det är avsett för.