RADIALTÄTNINGAR

Radialtätningar är det gemensamma namnet på axeltätningar, som tätar mot en roterande axel med hjälp av en elastisk och fjädrande läpp av gummi eller PTFE.

Läppen är i sin tur antingen fast monterad i ett tätningshölje av metall eller utgör en integrerad del av själva tätningsenheten. Funktionsprincipen för alla radialtätningar är att läppen glider på en mycket tunn vätskefilm genererad antingen av mediet, som skall avtätas eller av en separat oljefilm skiljd från mediet.

RADIALTÄTNINGAR

Allmänt om radialtätningar:

Tätningarnas funktionssäkerhet och livslängd är helt beroende på tätningsläppens förmåga att ligga an mot axeln, läppens material, dess utformning samt axelns ytfinhet. Förspänningen av tätningsläppen åstadkommes antingen med hjälp av en spiralfjäder, som löper runt tätningsläppens omkrets eller radiellt verkande lamellfjädrar alternativt en kombination av dessa båda typer.

Alla avvikelser beroende på t.ex. böjning av axeln, geometrisk orundhet eller stort lagerspel måste kunna tas upp av radialtätningarna. Läpparna måste vara tillräckligt flexibla för att kunna kompensera för alla dessa avvikelser. Tätningsläppar, som är förspända av en spiralfjäder utövar oftast en högre total friktion mot axlarna än de som förspänns av lamellfjädrar. Lamellfjädrarna har också en fördel av att p.g.a. sin flexibilitet kunna ha partiellt högre alt. lägre tryck mot axlarna, vilket gör att axlar med större avvikelser kan avtätas. En ytterligare fördel med lamellfjädrarna är att de inte kan hoppa ur läge såsom en spiralfjäder kan göra.

Användningsområde:

Exempel på användningsområden för radialtätningar är tätning av kullager i pumpar, växlar, kompressorer, valsar etc. 

Konventionella radialtätningar är avsedda för trycklösa applikationer. För trycksatta applikationer rekommenderas en specialvariant med tätningsläpp av omstrukturerad och kolfylld PTFE, som kan användas i applikationer från trycklöst upp till 25 bar och +250°C.

 

Garlock radialtätning - P/S-Seal®

P/S Seal® är p.g.a sin materialuppbyggnad resistent mot de flesta kemikalier. Tätningen är dessutom aseptisk d.v.s. kan användas i sterila miljöer.

Garlock radialtätning - P/S-Lip®

P/S Lip® består av en lös tätningsläpp av Gylon® omstrukturerad PTFE, som tillsammans med en backup-tätning av Viton® kläms fast axiellt i huset med hjälp av en hållarring.

Garlock Klozure® modell 23 Split

Garlock Klozure® modell 23 Split är en delad radialtätning speciellt utvecklad för stora kast och höga hastigheter

Garlock Klozure® modell 154 Universal

Garlock Klozure® modell 154 Universal är en delad alternativt ändlös radialtätning för universellt bruk.

Garlock Klozure® modell 64

Klozure® modell 64 är en robust radialtätning för stora kast och höga hastigheter speciellt framtagen för svåra driftsförhållanden i tung utrustning.