Servicetjänster

Vi erbjuder specialisttjänster inom såväl planerade revisionsstopp som akut underhåll på plats hos dig. Densiqs nya serviceteam utför kvalificerade specialisttjänster inom underhållsteknik – från analys och förslag på förebyggande åtgärder till servicearbete under drift och deltagande vid underhållsstopp.

Journummer serviceteam: +46 (0) 772- 25 25 44

 

 

service DENSIQ

Läcktätning under drift

Läcktätning under drift innebär att läckor tätas utan att produktionen behöver stoppas, vilket medför stora besparingar för industrin. Genom att hålla produktionen igång minskar förorenade och flyktiga utsläpp i miljön.

Mobil Bearbetning

Med mobil bearbetning kan maskindelar och tätningsytor bearbetas på plats till verkstadstolerans.

HPCR

HPCR innebär att den svagaste delen av röret förses med en specialväv impregnerad med en compound, som aktiveras med vatten före härdning.

Hydraulisk Skruvförspänning

Med vårt omfattande program av hydraulisk skruvförspänningsutrustning och välutbildad personal kan vi erbjuda totallösningar för såväl ”on-shore” som ”off-shore” – från design till genomförande och dokumentation.

Omtubning

Med hjälp av dokumenterad teknik, välutbildade tekniker och modern utrustning kan vi genomföra omtubning och pluggning av kondensorer, värmeväxlare och kylare.

Roterande Applikationer

Densiq har genom sin långa erfarenhet stor kunskap om hur en boxpackning ska monteras för att utlovade prestanda ska uppnås.

Ventillogistik

Genom vår omfattande erfarenhet av underhållsstopp i kombination med kunskap om säkerhetsventiler genom Ventilprovning on-line, dvs. ventilprovning under drift

Ventilprovning On-line

Ventilprovning on-line är en snabb, säker och kostnadseffektiv provning av säkerhetsventiler för att utvärdera befintliga ventilers funktion. Ventilprovning on-line sker på plats och under drift