• /
  • Aktuellt /
  • Säker drift med DENSIQ Expansion Joint Concept!

Säker drift med DENSIQ Expansion Joint Concept!

I tuffa industrimiljöer håller kompensatorer i cirka tio år. Att Lillesjöverket i Uddevalla närmade sig brytpunkten oroade kraftvärmeverkets underhållsavdelning. Med DENSIQ:s helhetslösning Expansion Joint Concept fick Uddevalla Kraft en handlingskraftig plan för att ta kontroll över alla kompensatorer i verksamheten.

En havererad kompensator kan ställa till stora problem. I en anläggning som Lillesjöverket, som förser Uddevallaregionen med värme och el med hjälp av brännbart hushållsavfall, är stora krafter i rörelse.

"Läckage kan orsaka allvarliga skador. Det värsta scenariot är personskador och olycksfall. Ofrivilliga stopp kan också ställa till bekymmer och i ett större perspektiv kan läckage leda till brand eller miljöförstöring" framhåller Roger Bengtsson, teknisk chef på DENSIQ AB.

Image Description

Driftsäkerhet med DENSIQ Expansion Joint Concept

När anläggningen närmade sig tio år hamnade en översyn av kompensatorerna högt på underhållsavdelningens önskelista. Totalt handlade det om drygt 150 kompensatorer i varierande storlek. 90 procent av applikationerna var vävkompensatorer.

Inför det årliga underhållsstoppet fick DENSIQ uppdraget att tillsammans med Lillesjöverkets underhållsavdelning upprätta en kort- och långsiktig plan för inspektioner och underhåll som en del av Expansion Joint Concept.

         

Inventering och riskanalys

Första steget var en inventering av anläggningens samtliga kompensatorer samt en riskanalys. Med underlag från Uddevalla Kraft om placeringar, beteckningar och storlekar upprättades en lista på vilka kompensatorer som finns i verksamheten.

Besiktning och statusrapport

Nästa steg var en fysisk besiktning vid det årliga underhållsstoppet. "På en skala från ett till fem gjordes en gradering av vilket skick kompensatorerna befann sig i. Ett är ok och fem är kritiskt. Där upptäckte vi spår av skador och materialutmattningar" säger Roger Bengtsson och understryker att skador kan bero på många olika orsaker som behöver analyseras för att rätt lösning ska kunna erbjudas.

Åtgärder och uppföljning

Observationerna rapporterades till Uddevalla Kraft. Fem månader senare följdes resultaten upp genom okulär inspektion under drift, detektering av läckage med hjälp av värmekameror samt fysisk värmemätning. I ett tiotal kompensatorer observerades problem. Några byttes omgående medan andra lagades temporärt för att fungera till nästa underhållsstopp. Resterande byten planerades till kommande underhållsstopp.

"Kunden var väldigt lättad. Att sväva i ovisshet och inte ha kontroll över anläggningens kompensatorapplikationer hade bidragit till oro under en viss tid. Det löpande samarbetet mellan DENSIQ och Uddevalla Kraft fortsätter inom ramarna för DENSIQ Expansion Joint Concept." Roger Bengtsson framhåller att samarbetet är win-win för alla och att båda parter är mycket nöjda.

Expansion Joint Concept - en trygg helhetslösning för kompensatorapplikationer

Lillesjöverket har fått säkrare drift och kontinuitet i sitt förebyggande underhållsarbete. Samtidigt har insatserna varit utbildande och vi lär mycket av varandra. DENSIQ erbjuder Jour 24/7 året runt. Utöver det kan vi även leverera kompensatorer för kritiska applikationer och reparationskit i förebyggande syfte som lagerhålles hos kund.

"Det handlar helt enkelt om helheten; från produktleverans till service, engineering och utbildning. Expansion Joint Concept är en trygg helhetslösning för alla industrier som har applikationer med kompensatorer i verksamheten" avslutar Roger Bengtsson.