• /
  • Huolto /
  • Hydraulinen ruuvin jännitys

Hydraulinen ruuvin jännitys

Oikein ja tasaisesti kiristetyt ruuviliitokset.

  • Entistä turvallisempi menetelmä ruuviliitosten jännitykseen
    Hydraulisella ruuvin jännityksellä varmistetaan, että ruuviliitoksen ruuvit on kiristetty oikein ja tasaisesti, mikä on ruuviliitoksen optimaalisen toiminnan edellytys.

    Kattavan hydraulisen ruuvinjännityslaitteiston ja hyvin koulutetun henkilökunnan ansiosta voimme tarjota sekä ns. on-shore- että off-shore-kokonaisratkaisuja – suunnittelusta toteutukseen ja dokumentointiin asti.

  • Näin toimii ruuvin jännitys
    Ruuvinjännitin asennetaan ruuvin ja mutterin päälle, ja ruuvia vedetään, kunnes se on saavuttanut oikean vetovoiman tai pidennyksen. Oikean vetovoiman saavuttamiseksi käytetään laskentaohjelmaa, johon syötetään asianmukaiset tekniset tiedot. Pyrimme aina 50 prosentin kattavuuteen pulttien määrän osalta jokaisella jännitysjaksolla.

    Laadun ja turvallisuuden varmistamiskesi kaikki vuodontiivistystyöt tekee valtuutettu teknikko.

Hydraulinen ruuvin jännitys