• /
  • IQ-Seal - Alltid rätt dimension till hands!

IQ-Seal - Alltid rätt dimension till hands!

DENSIQ lanserar IQ-Seal™

- unik och effektiv tillverkningsfunktion!

Med IQ-Seal™ har man alltid rätt dimension att tillgå vid packningsmontaget. Funktionen innebär att man i en och samma packning får tillgång till ett flertal standarddimensioner. Detta spar tid och minskar risken för felmontage då packningen tillpassas på plats varje gång. Färre fasta dimensioner krävs och lagerhållningen optimeras då endast två produktvarianter behövs.

Funktionen IQ-Seal™ kan levereras för våra storsäljare Dixo® 5000 och Dixo® 6000 Soft. Två produktvarianter täcker standarddimensionerna DN20 till DN50 samt DN65 till DN150.

IQ-Seal™ erbjuder

✓ Tidsvinst
och effektivare packningsmontage.

✓ Smidig tillpassning
eftersom korrekt dimension måttas enkelt mot gammal packning eller direkt mot fläns.

✓ Minimerad risk för felmontage
när packningen måttas på plats vid varje tillfälle.

✓ Optimerad lagerhållning
då endast 2 produktvarianter behövs.

Så funkar IQ-Seal

Tillpassning

Önskad dimensionen måttas enkelt mot gammal packning eller direkt mot fläns. Packningen justeras till rätt dimension genom att överflödiga packningsringar tas bort.

Åtdragning

Tillpassad packning monteras i flänsförbandet enligt monteringsanvisning och med rekommenderade moment- och kompressionsvärden för aktuellt packningsmaterial.

Beställ produktprover

Dixo© 5000 IQ-Seal

Vi har tagit fram produktprover för IQ-Seal i vår populära Dixo 5000-packning. Beställ produktprover genom att fylla i kontaktformuläret längst ner på sidan under "Hur kan vi hjälpa dig".

Det går även bra att skicka ett mail till info@densiq.com med förfrågan om IQ-Seal produktprover.


Dixo 5000 och Dixo 6000 Soft kan fås med funktionen IQ-Seal.
Produkterna säljs i 5-pack och finns som fyra artiklar enligt följande:

Dixo 5000 DN20-DN50 IQ-Seal
Dixo 5000 DN65-DN150 IQ-Seal
Dixo 6000 Soft DN20-DN50 IQ-Seal
Dixo 6000 Soft DN65-DN150 IQ-Seal