Kompensatorer

DENSIQ levererar ett komplett sortiment av kompensatorer till alla industrier och till de flesta applikationer där rörelser behöver tas upp orsakade av vibrationer, temperaturvariationer eller av installationstekniska själ. DENSIQs sortiment för kompensatorer innefattar följande produktområden:

 • Stålkompensatorer
  Lösning där höga tryck och temperaturer finns men antalet cykler är begränsade. Fungerar bra i samband med turbinapplikationer och ångledningar.
 • Gummikompensatorer
  Vanligtvis för rörledningar men också för andra applikationer och dimensioner där gummikompensatorer kan vara rätt lösning.
 • Vävkompensatorer
  Används för höga temperaturer (upp till 1000 grader C) i både torr och våt miljö men i begränsat tryck. Vanligt förekommande i kraftvärmeverk på rökgasapplikationer där det finns heta luftströmmar som skall tätas av.
 • DENSIQ Expansion Joint Concept
  ✓ Kartläggning av era applikationer
  ✓ Fysisk och okulär inspektion
  ✓ Temporär lagning av defekta kompensatorer
  ✓ Design och optimering av kompensatorlösningar
  ✓ Demontage och installation
  ✓ Planering och dokumentation
  ✓ Lagerläggning av kompensatorer för kritiska applikationer
Kompensatorer