• /
  • Produkt /
  • Mekaniska axeltätningar

Mekaniska axeltätningar

DENSIQ levererar ett komplett sortiment av mekaniska axeltätningar till alla industrier och till applikationer som omrörare och pumpar. I många fall kan en mekanisk axeltätning ersätta boxpackningar med minskat slitage och minskad vattenförbrukning som främsta fördel. En mekanisk axeltätning fungerar genom att två extremt plana ytor (den ena fjäderbelastad) arbetar mot varandra utan kontakt, åtskilda av en tätande vätskefilm, vilket minimerar friktion i det roterande förbandet.

Våra mekaniska axeltätningar kan förses med speciell beläggning av tätningsytorna för längre driftstid och minimerad vattenförbrukning, Diamond coating, som också ger mycket bra torrkörningsegenskaper i t ex. slurrypumpar.

Mekaniska axeltätningar