Smörjmedel

En stor del av anledningen till läckage i ett flänsförband beror på otillräcklig smörjning av skruvförbandet. DENSIQ levererar miljövänligt smörjmedel och gängtätning av hög kvalitet. För bästa resultat vid montage av DENSIQs packningar och tätningar rekommenderas DENSIQ EcoLube för generella industrier och Grafoil GTS för kärnkraftsapplikationer.

  • DENSIQ EcoLube
    Underlättar vid flänsmontaget och ger packningen rätt förutsättning att täta på bästa sätt.
  • Grafoil GTS
    Används som gängtätning i gängade förband med snäva toleranser och små diametrar.
Smörjmedel