Boxpackningar

DENSIQ levererar ett komplett boxpackningssortiment till alla industrier och till applikationer inom industrin t ex. ventiler, omrörare och pumpar. En boxpackning är uppbyggd av flätade fibrer, av varierande konstruktion och ingående material för att passa olika applikationer.

DENSIQ heltäckande sortiment på boxpackningar består av olika material.

 • DENSIQ Carboflon - Kolfiber/Expanderad Grafit 
  För höga temperaturer, slitande applikationer typiskt för pappersbruk.
  (Carboflon 150, 250 och 350)

  För höga temperaturer och applikationer där krav på täthet är höga. Används med fördel i kombination med kolfiber produkter.
  (Grafex 100)

 • DENSIQ Chempac, PTFE
  För applikationer med krav på hög kemikaliebeständighet samt för livsmedelsapplikationer. Används med fördel som boxbottenfläta.
  (Chempac 2006 Hard, Chempac Soft FDA)

  Universalpackning för pumpar, klarar att hantera aggressiva media.
  (Chempac 2001, Chempac 2003)

 • DENSIQ FiberPac, Fiber 
  Glas-, polyeten- och akrylfiber, universalpackningar för olika ändamål.
  (FiperPac White, Blue, Black och Yellow)
 Boxpackningar