Ventilprovning On-line

Snabb, säker och kostnadseffektiv provning av säkerhetsventiler under drift.

  • Kostnadseffektiv fältprovning av säkerhetsventiler
    Ventilprovning on-line är en snabb, säker och kostnadseffektiv provning av säkerhetsventiler för att utvärdera befintliga ventilers funktion. Ventilprovning on-line sker på plats och under drift, vilket innebär att ventilerna testas i sina rätta driftsförhållanden. Provning sker under normal processtemperatur och normalt tryck, vilket minimerar avvikelsefaktorer i mätresultatet.

    Ventilen behöver inte demonteras, vilket minimerar risker som demontering och förflyttning av ventilerna annars medför. Produktionen måste inte stoppas utan endast de ventiler som är i behov av service och reparation avlägsnas från produktionssystemet.

    Av kvalitets- och säkerhetsskäl utgörs alla läcktätningsarbeten av certifierade tekniker.
Ventilprovning On-line